Rozpis Městské lázně Rozpis zimní stadion Rozpis Fotbal Rozpis Koupaliště Červenka Rozpis Koupaliště Červenka
Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice

Teplo a energetika – CZT Boskovice k převzetí

Město Boskovice se připravuje na převzetí soustavy CZT od firmy ZT Energy s.r.o, a to nejpozději do 31. 12. 2020. Novým provozovatelem bude společnost Služby Boskovice prostřednictvím střediska Teplo a energetika.
Pro udržení plynulého zásobování teplem se již nyní připravujeme na převzetí provozu tří soustav CZT (K 404 Na Vyhlídce, K 411 Pod Oborou a K 419 Na Chmelnici) a kotelny v Obchodní uličce.
Uvedené soustavy CZT v Boskovicích dodávají v průměru 24 000 GJ tepla za rok a zásobují cca 1/3 bytového fondu města Boskovice. Odběrateli tepla jsou jak subjekty občanské vybavenosti, tak příslušné SVJ a bytové družstvo.
Ekonomická efektivnost a termín vzetí soustav CZT k provozování byly potvrzeny studií zpracovanou VŠB Ostrava i ekonomickou analýzou zpracovanou společnosti MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o.