Rozpis Městské lázně Rozpis zimní stadion Rozpis Fotbal Rozpis Koupaliště Červenka Rozpis Koupaliště Červenka
Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice

Teplo a energetika – CZT Boskovice po ZT

Společnost Služby Boskovice prostřednictvím střediska Teplo a energetika převzala od 1. 1. 2021 provozy tří soustav CZT (K 404 Na Vyhlídce, K 411 Pod Oborou a K 419 Na Chmelnici) a kotelnu v Obchodní uličce.
Uvedené soustavy CZT v Boskovicích dodávají v průměru 24 000 GJ tepla za rok a zásobují cca 1/3 bytového fondu města Boskovice. Odběrateli tepla jsou jak subjekty občanské vybavenosti, tak příslušné SVJ a bytové družstvo.

Seznam zdrojů CZT po ZT