Rozpis Městské lázně Rozpis zimní stadion Rozpis Fotbal Rozpis Koupaliště Červenka Rozpis Koupaliště Červenka
Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice

Teplo a energetika – Fotovoltaické elektrárny

Provoz FVE od r. 2010 za přispění dotace ze SFŽP zahrnuje provozování FVE na střeše budovy Městského úřadu na nám. 9. května a na střechách budov Základní školy na ulicích Sušilova
a Slovákova. Instalovaný výkon byl stanoven dle velikosti volných ploch na předmětných střechách.
Elektrická energie je prodávána městu Boskovice a Základní škole Boskovice.
Společnosti E.ON jsou fakturovány částky za zelený bonus za vyrobenou elektrickou energii.

P1000181.jpg
P1000224.jpg
P1000227.jpg
P1000228.jpg