Rozpis Městské lázně Rozpis zimní stadion Rozpis Fotbal Rozpis Koupaliště Červenka Rozpis Koupaliště Červenka
Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice

Teplo a energetika – CZT Boskovice střed

Projekt CZT Boskovice střed je navržen z následujících důvodů:

• V návaznosti na zpřísněné emisní limity platné od 1. 1. 2020 řeší likvidaci nevyhovujících a dosluhujících zdrojů znečištění ovzduší (kotelny ZŠ Sušilova, ZŠ 9. května, MÚ nám. 9. května, Městské lázně a Sauna).
• Optimalizuje výrobu, distribuci, spotřebu elektrické energie a tepla u shora zmíněných objektů.
• Optimalizuje provozní náklady na spotřebu elektrické energie a tepla u zmíněných objektů.

Realizovaný projekt bude sloužit k zajištění dodávek tepla a následně i elektrické energie pro výše uvedených pět objektů. Zdrojem tepla a elektrické energie bude nová centrální kotelna v objektu ZŠ Sušilova, kde budou instalovány dva plynové kotle a KGJ. Kotelna bude optimalizována ve vazbě na výrobu elektrické energie a potřebu tepla jednotlivých objektech. Vyrobená elektrické energie, jak ve FVE, tak v KGJ bude přednostně spotřebována v uvažovaných budovách a dále v OPS. Součástí projektu je rovněž vybudování trafostanice a rozvodu nízkého napětí do všech zmíněných objektů.


projekt_KVET_monovyroba_EU.jpg