Rozpis Městské lázně Rozpis zimní stadion Rozpis Fotbal Rozpis Koupaliště Červenka Rozpis Koupaliště Červenka
Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice

Teplo a energetika – Kotelny

Provoz Kotelny provozuje a spravuje 17 tepelných zdrojů, kterými zajišťuje výrobu a rozvod tepla do bytů a nebytových prostor. Tuto činnost vykonává na základě vydaného živnostenského listu a koncese, mj. pro MÚ Boskovice, KZMB, MSSS, ZŠ Boskovice, MŠ Boskovice, SVJ Mánesova 43, Katolický dům a Sokolovnu. Dále provozuje 4 tepelné zdroje, kde je výroba tepla určena pro potřeby dalších činností společnosti Služby Boskovice.

Seznam provozovaných kotelen