Rozpis Městské lázně Rozpis zimní stadion Rozpis Fotbal Rozpis Koupaliště Červenka Rozpis Koupaliště Červenka
Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice Služby Boskovice

Teplo a energetika – info

Středisko Teplo a energetika vzniklo 1. 1. 2020.

Hlavními důvody vzniku střediska Teplo a energetika jsou:

•zajištění řádné správy dříve vybudovaného investičního majetku města,
•bezpečný a ekonomický provoz tepelných zdrojů,
•správa technické a provozní dokumentace a plnění legislativy spojené s provozem a obsluhou,
•optimalizace provozních nákladů na výrobu a dodávku tepla,
•zachování kvalitního životního prostředí v centrální části města Boskovice.

Naším cílem je zodpovědné a systémové řízení energetického hospodaření. To zahrnuje mnoho dílčích činností, které vedou k energeticky úsporným opatřením, snížení energetické náročnosti a provozních nákladů a maximalizaci finančního efektu provozu energetické soustavy.


Činnost střediska Teplo a energetika lze nyní rozdělit na dvě základní části:

•výroba tepla
•výroba a distribuce elektrické energie


Středisko Teplo a energetika provozuje v současné době tato zařízení:

Fotovoltaické elektrárny (FVE)

Tepelné zdroje v hospodářském středisku Kotelny

Soustavu LDS a CZT Červená zahrada

Soustavu CZT Boskovice převzatou po ZT

a nově připravujeme:

Provoz soustavy CZT Boskovice střed